Hanoinet - Chương trình do Ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam và PSC Media đã phối hợp tổ chức sản xuất