bức xúc hok để đâu cho hết, ghê tởm,còn hok bằng loài cầm thú. cắt............cắt.................cắt

bức xúc hok để đâu cho hết, ghê tởm,còn hok bằng loài cầm thú. cắt............cắt.................cắt