Hari Won cho biết, Trấn Thành đã hứa lo cho cô nhưng anh phải về Việt Nam vì sự cố visa.

Theo Dân Việt