Nhiều ca khúc đề tài đồng tính đang được phổ biến hiện nay là những ca khúc đề cập một cách lộ liễu, phản cảm đề tài này và đều được phổ biến “lụi”, chủ yếu được các ca sĩ hát ở các chương trình đại nhạc hội tổ chức tại các tỉnh