Cư dân làng chài ven những vùng biển nông chập chùng bãi đá, san hô thường sớm làm quen với nghề khai thác hàu, nơi nhiều thì lượm, xúc, cào từ lòng biển; chỗ ít thì đục, đẽo chật vật từng con bám trên mặt đá.