Mình rất hay chán nản, mình không muốn làm gì hết. Mình không ham học mà cũng chẳng ham chơi mới chết chứ!