Năm 2007 là khoảng thời gian khó khăn với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Anh đã vượt qua tất cả để bây giờ ngồi tổng kết những vui - buồn trong năm cũ.