(HHT_Online) 2 ngày nữa báo HHT số 783 sẽ có mặt khắp cả nước nhưng chắc chắn bản demo dưới đây sẽ làm dịu cơn khát của những fans đang "đứng ngồi không yên" chờ ngày báo phát hành ^^