Đã thấy rầm rì từ lâu ý kiến nên lấy lại tên "Thăng Long" cho Thủ đô Hà Nội. Mấy hôm nay về lại Đồng Nai, ngược lên tận Tân Phú để đến Nam Cát Tiên.