Ngày 21/03/2008, Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (HDC) công bố thông tin về việc đăng ký mua nhà tại dự án khu Nhà ở Sao Mai – Bến Đình Phường 9, Tp. Vũng Tàu như sau: