Kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan với cổ đông nội bộ CTCP Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (MCK: HDC).

Tên người thực hiện giao dịch: Lương Thị Phương Mã chứng khoán giao dịch: HDC Tên của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Hồ Viết Thới Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc nhân sự HDC Quan hệ của người đăng ký giao dịch với người có liên quan: Vợ Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 89.743 cổ phiếu (chiếm 1,1% VĐL) Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 30.000 cổ phiếu Số lượng cổ phiếu đã bán: 10.000 cổ phiếu Lý do không bán hết: Không đạt được mức giá như kỳ vọng Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 88.717 cổ phiếu (chiếm 0,82% VĐL) (Trong đó có 8.974 cổ phiếu trả cổ tức đợt 01/2009 với tỷ lệ 10%) Phương thức giao dịch: Khớp lệnh Thời gian thực hiện giao dịch: Từ 01/12/2009 đến 26/02/2010.