(PL)- Hôm qua (16-1), Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã thông qua các nghị quyết về việc thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường ở 10 tỉnh, thành phố.