Ông Nguyễn Tuấn Anh trở thành cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Hưng Đạo Container (HDO) sau khi mua 142.000 CP.

Theo đó:

Số lượng cổ phiếu đã mua: 142.000 CP (tỷ lệ 5,61%)

Ngày trở thành cổ đông lớn: 17/11/2011

HNX