Dàn xe đặc chủng chống đạn của CSCĐ Hà Nội đã xuất hiện trong buổi công bố quyết định triển khai tổ chức bộ máy mới của Trung đoàn CSCĐ.

Xem video:

Xem bài chi tiết tại đây.

Mộc Miên