(AutoNet) - Rất nhiều người đã cho rằng hệ thống âm thanh trên chiếc xe của họ đôi khi còn quan trọng hơn hệ thống home-theatre dùng ở nhà.