Tính đến cuối giờ chiều nay (30/9) hệ thống tín dụng của Việt Nam đều không có bất cứ sự tác động tiêu cực nào của cuộc khủng hoảng ngân hàng Mỹ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Giàu vừa khẳng định.