Chính phủ đã xây dựng nhiều chính sách, văn bản pháp quy về vệ sinh môi trường đô thị cũng như đầu tư vào lĩnh vực này, trong đó có việc đầu tư xây dựng các hệ thống thoát nước và xử lý nước thải.

He thong thoat nuoc va quan ly nuoc thai do thi o Viet Nam - Anh 1

(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

Từ năm 1995 đến nay, Chính phủ đã xây dựng nhiều chính sách, ban hành nhiều văn bản pháp quy về vệ sinh môi trường đô thị cũng như đầu tư vào lĩnh vực này, trong đó có việc đầu tư xây dựng các hệ thống thoát nước và xử lý nước thải./.