Ít ra cũng có 1 cái hình xem 4 cái lõm í như thế nào thì mọi người sẽ dễ dàng góp í hay cho bạn hơn :)

cảm ơn bạn đã góp ý cho mình nhe..nhưng có điểm này mình lăn tăn 1 tí, chỗ đó mình nên sơn nước thôi hay sơn gấm cho đẹp???? hi. Sơn gấm hay sơn sơn thường thì tùy theo tùy vị trí, tốt hơn bạn nên sơn theo điểm nhấn. vd: xung quanh khu vực ô lõm đó bạn sơn thường rồi thì chỗ đó bạn cào sơn hay sơn gấm thì khu vực đó sẽ tạo thành điểm nhấn cho căn phong ==> đẹp hơn. Bạn cũng có thể sơn đổi màu tùy theo mùa cho phù hợp khí htaojaoj được cảm giác dễ chịu khi vào nhà. Ít ra cũng có 1 cái hình xem 4 cái lõm í như thế nào thì mọi người sẽ dễ dàng góp í hay cho bạn hơn :)