ND - Người dân thôn Phú Thái, xã Hàm Trí (Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) ai nấy đều tin yêu, nể phục Bí thư chi bộ Đỗ Thanh Minh trong mọi công việc của địa phương.