Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, tính đến ngày 31/10, tổng số tiền cam kết cho vay từ gói hỗ trợ 30,000 tỉ đồng là 21,518 tỷ đồng, đạt 72%, trong đó đã giải ngân 13,499 tỉ đồng, đạt 45%.

Het thang 10/2015, goi 30,000 ty da giai ngan 45% - Anh 1

Ảnh minh họa

Đối với hộ gia đình, cá nhân đã ký hợp đồng cam kết cho vay 31,367 hộ với số tiền là 14,694 tỷ đồng; đã giải ngân cho 31,364 hộ vay với số tiền là 10,072 tỉ đồng.

Trong đó, Hà Nội đã cam kết cho vay 13,557 hộ, với số tiền là 6,560 tỷ đồng; đã giải ngân cho 13,555 hộ với số tiền là 4,486 tỷ đồng.

Còn tại TP.HCM, đã có 7,491 hộ được cam kết cho vay, với số tiền là 4,198 tỷ đồng, trong đó đã giải ngân cho 7,491 hộ với số tiền là 2,371 tỷ đồng.

Đối với tổ chức, cam kết cho vay 56 dự án với số tiền là 6,824 tỷ đồng; đã giải ngân cho 53 dự án, dư nợ là 3,427 tỷ đồng./.