(Stox.vn) – Năm 2011, CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (HGM) đặt mục tiêu đạt trên 70 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và dự kiến phát hành 6 triệu CP thưởng tỷ lệ 1:1 để tăng vốn lên 120 tỷ đồng.

CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (HNX: HGM) thông báo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2011 thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2011 và phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Theo đó, năm 2011 HGM đặt mục tiêu kế hoạch kinh doanh với sản lượng sản xuất kim loại antimon đạt 700 tấn, doanh thu từ 120 tỷ đồng trở lên và lợi nhuận trước thuế đạt từ 70 tỷ đồng trở lên. Cũng trong năm 2011, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện thăm dò mỏ Bó Mới – Thâm Tiềng theo đúng tiến độ và kế hoạch đã được phê duyệt; hoàn thành thi công mở rộng bãi chứa thải mỏ quặng antimon Mậu Duệ; xây dựng dự án đầu tư nhà máy tuyển quặng anitmon. Ngoài ra, công ty cũng sẽ lập dự án xây dựng tòa nhà cao tầng tại trụ sở công ty. Trong phiên họp, Đại hội cũng đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng. Cụ thể, công ty sẽ phát hành 6 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện 1:1, nguồn thực hiện từ thặng dự vốn, quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận chưa phân phối của các năm trước. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2011. Thanh Hà HNX