Luật quy định, tinh trùng của một người hiến chỉ được sử dụng để tạo ra một em bé. Nhưng trên thực tế, mỗi người hiến tinhphải lấy tinh chất ít nhất 3 lần, và việc sử dụng, tiêu hủy các mẫu tinh trùng còn lại như thế nào lại không có bộ phận nào đứng ra giám sát.