Mặc dù còn chưa được tổ chức đấu giá và niêm yết nhưng sức nóng cổ phiếu của Sao Mai đã liên tục gia tăng, đặc biệt là ở tỉnh An Giang, nơi có nhiều dự án của Công ty Sao Mai đang thực hiện.