Dẫu chưa có chứng cứ về việc CO2 và các khí thải hiệu ứng nhà kính là thủ phạm chính gây ra hiệu ứng nóng lên toàn cầu, con người vẫn phải ngăn chặn