QĐND - Ngày 12-8, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hồ Xuân Sơn và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Ấn Độ ngài Ran-dít Ra-ê (Rannjit Rae) đã ký Biên bản trao đổi Văn kiện phê chuẩn Hiệp định về dẫn độ giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Ấn Độ ký tại Niu Đê-li ngày 12-10-2011. Theo quy định, bản Hiệp định này có hiệu lực kể từ ngày 12-8-2013, tức là ngày trao đổi Văn kiện phê chuẩn. Hiệp định về dẫn độ Việt Nam - Ấn Độ được ký kết nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai nước trong việc phòng, chống tội phạm và thúc đẩy quan hệ trong lĩnh vực dẫn độ tội phạm. Hiệp định quy định những nguyên tắc cơ bản và nội dung cụ thể của trình tự thủ tục và các vấn đề có liên quan đến hợp tác dẫn độ giữa hai nước, tạo cơ sở pháp lý cho các cơ quan hành pháp của hai nước tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp công tác và mở rộng hợp tác.

Đại sứ Ấn Độ Ran-dít Ra-ê cho biết, hai bên đã thực hiện được 2 Hiệp định quan trọng (Hiệp định tư pháp, Hiệp định về dẫn độ) và đang tiếp tục tiến tới thực hiện Hiệp định chuyển giao tội phạm. Lễ trao đổi văn kiện phê chuẩn đưa Hiệp định có hiệu lực là một trong những dấu mốc thể hiện quan hệ Đối tác chiến lược hai nước, sau 5 năm thiết lập đã phát triển tích cực trên mọi lĩnh vực.

ĐOÀN CA