Người ta từng ví, đời nghệ sĩ như phận tằm mang kiếp vương tơ. Với Hiệp, cái nghiệp hài đã đeo đuổi anh từ thuở hàn vi, cho đến khi thành danh, gắn tên anh với chữ "Gà" rồi vấp ngã giữa đường đời đầy cám dỗ, vẫn đau đáu một phận tằm tơ không dứt. Trước giờ giao lưu trực tuyến với Hiệp, một lần nữa, hãy cùng "nhìn lại" những khoảng khắc số phận của anh.