Hiệp hội 450 Quốc Tế (IA450) loan báo hỗ trợ cho mạng hai băng CDMA2000 (IMT-MC) trong băng tần số 450 MHz và 2100 MHz vào ngày 1/11/2007