Hanoinet - Gần 200 phụ huynh học sinh trường tiểu học đang đứng ngồi không yên chỉ vì con cháu họ đang theo học các lớp hai buổi có ở lại và ăn trưa tại trường tiểu học Trần Quốc Toản bỗng dưng bị tuyên bố giải thể, chỉ còn học một buổi vào cuối tháng 11 này.