Câu chuyện giữa chúng tôi với cô Dung trong một căn nhà vườn (số 48, đường số 13, phường Bình Trưng Tây, quận 2, TP.HCM) thật sự sôi nổi và đầy bất ngờ.