[Kênh14] - Trông chị Hilary khá vất vả với những đồ đạc của mình.