Kết quả cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên trên cả nước Mỹ ở bang Iowa đánh dấu thất bại của ứng cử viên nặng ký Hillary Clinton trước đối thủ Barack Obama cùng Đảng Dân chủ.