10 ngày trước khi diễn ra cuộc bầu cử sơ bộ có tính chất quyết định tại bang Pennsylvania, cựu đệ nhất phu nhân Hillary Clinton vẫn đang dẫn điểm đối thủ Obama trong các cuộc thăm dò.