Các chuyên gia Nhật Bản vừa tạo ra Twinkle, máy chiếu hình ảnh tương tác với hình dạng, màu sắc, hoa văn của bề mặt chiếu, thậm chí với vật thể 3 chiều như tay người, chai lọ…

Twinkle dùng camera để theo dõi các yếu tố liên quan (ví dụ một đường thẳng vẽ trên tường) và gia tốc kế để “bắt” vị trí và chuyển động nhanh của máy chiếu. Phần mềm sẽ khớp các ảnh điểm (pixel) do camera phát hiện với hình vẽ chiếu trên bề mặt như bảng, tường… Mẫu Twinkle đầu tiên do Takumi Yoshida (ĐH Tokyo) sáng tạo chiếu hình vẽ một cô tiên lên bề mặt bất kỳ. Kết quả là cô tiên chạy nhảy, bay lượn dọc theo các bức tranh treo trên tường, thậm chí trên bề mặt một cái chai. Yoshida và đồng nghiệp đang tìm cách để hình ảnh từ vài máy chiếu tương tác với nhau. Điều này có thể được áp dụng trong ngành công nghiệp trò chơi điện tử. Tương lai, Twinkle sẽ được tích hợp vào điện thoại di động.