Có thể họ chưa bao giờ gặp nhau nhưng giữa thủ môn Rene Adler của tuyển Đức và diễn viên Owen Wilson, Deco và diễn viên Colin Farrell có những sự giống nhau tới kỳ lạ. Hình ảnh trên Bild.

>> Xem tiếp