Sau nhiều năm gần như dậm chân tại chỗ, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc bắt đầu có nhiều khởi sắc mới trong năm 2007, tạo tiền đề hình thành sớm một Trung tâm Quốc gia về công nghệ cao, một thành phố vệ tinh nhỏ phía Tây của Hà Nội.