Với những chất vấn về các vấn đề “gai góc”, chiều nay ông Tô đã thẳng thắn bộc bạnh tất cả những nhận định về ĐTVN vốn đang chịu nhiều sức ép sau chuỗi 6 trận thua liên tiếp.