HLV Hữu Thắng khẳng định không có chuyện cầu thủ của mình bị loại trong lúc tập trung SEA Games. Sau ngày 13/8, BHL mới gút danh sách cuối cùng.

Trương Khởi - Tiến Tuấn (từ Malaysia)