Không thể không đặt câu hỏi khi xem lại 2 tình huống phạm lỗi dẫn đến penalty của cầu thủ Bình Dương. Và liệu có quá nếu xem đó như 2 phát súng bắn trúng cái ghế HLV của Lê Thụy Hải.