Hanoinet - Chiến lược gia 56 tuổi khẳng định: “Chiến dịch vòng loại World Cup 2010 của ĐT Anh vẫn còn dài. Do vậy, Young vẫn còn nhiều cơ hội"