Đó là nội dung chính của Thông tư liên tịch số 02/2014 giữa Bộ Kế hoạch-Đầu tư và Bộ Tài chính mới được ban hành.

Thông tư nêu rõ, ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% lãi suất tiền vay tại ngân hàng thương mại nhà nước cho hộ nghèo để trồng rừng sản xuất; hỗ trợ 50% lãi suất tiền vay tại ngân hàng thương mại nhà nước để sản xuất nông nghiệp, đầu tư cơ sở chế biến, bảo quản và tiêu thụ nông sản.

Các cơ sở chế biến nông lâm thủy sản đầu tư trên địa bàn các huyện nghèo cũng được ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% lãi suất tiền vay tại hệ thống ngân hàng này.

Đáng chú ý, hộ nghèo được vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội tối đa 5 triệu đồng/hộ với lãi suất 0% (một lần) trong thời gian 2 năm để mua giống gia súc (trâu, bò, dê) hoặc giống gia cầm chăn nuôi tập trung hoặc giống thủy sản. Cùng đó, người lao động thuộc các hộ nghèo, người dân tộc thiểu số cũng được vay vốn với lãi suất bằng 50% lãi suất cho vay hiện hành của Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng cho đối tượng chính sách đi xuất khẩu lao động...

Thông tư có hiệu lực thi hành từ 28-3-2014.

Theo Đại đoàn kết