Hà luôn xác định yêu là giữ, hết yêu là dứt. Hà cũng luôn muốn được yêu mãi mãi, tình yêu lâu bền, càng lâu càng sâu đậm. Nhưng hết yêu thì có trời mà hàn gắn thì cũng tanh bành thôi.