"Nhiều khi Hương ngủ mà cứ mơ sáng mai thức dậy, chiếc mũi mình sẽ xinh đẹp hơn. Cho nên Hương phải cảm ơn hoàn cảnh nghề nghiệp và nghành giải phẫu thẩm mỹ vì đã giúp Hương thực hiện được ước mơ ấy. Mà như đã nói, khuôn mặt mình không xấu gì cả, ngoại trừ cái mũi, thế thì tại sao mình không làm cho nó đẹp lên".