Khác với những giây phút say đắm, nồng nàn trên sân khấu, Hồ Quỳnh Hương ngoài đời nhỏ nhẹ và hay cười. Cô đã không ngại sẻ chia cùng chúng tôi những trăn trở ngoài đời lẫn những say đắm trong niềm đam mê ca hát…