Làm đẹp thẩm mỹ là chuyện bình thường, chỉ có dư luận quan tâm đến chuyện sửa sang sắc đẹp của nghệ sĩ.