Hỏi:

small_6084.jpg Hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền SHCN gồm những tài liệu gì? Hỏi: Hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền SHCN gồm những tài liệu gì? Trả lời: Theo quy định tại Điều 149 Luật Sở hữu trí tuệ, hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp bao gồm các tài liệu sau đây: - Tờ khai đăng ký theo mẫu quy định; - Bản gốc hoặc bản sao hợp lệ hợp đồng; - Bản gốc văn bằng bảo hộ đối với trường hợp chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp; - Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, văn bản giải trình lý do không đồng ý của bất kỳ đồng chủ sở hữu nào về việc chuyển giao quyền nếu quyền sở hữu công nghiệp thuộc sở hữu chung; - Chứng từ nộp phí, lệ phí; - Giấy ủy quyền nếu nộp hồ sơ thông qua đại diện.