Hỏi:

small_10409.jpg Công ty xây dựng có hợp đồng thi công xây dựng nhà xưởng tại địa phương khác (Cty không có đơn vị trực thuộc tại đây) thì phải đăng ký nộp thuế như thế nào? (Dương Trung Dũng, Thạch Thất, Hà Tây) phải thực hiện đăng ký thuế với cơ quan thuế nơi phát sinh theo quy định của luật thuế, pháp lệnh thuế để quản lý thuế. Trường hợp Công ty có hợp đồng thi công xây dựng công trình nhà xưởng trên địa bàn tỉnh khác, theo quy định nêu trên, Công ty phải đăng ký thuế tại Cục Thuế tỉnh nơi Công ty có công trình đang thi công. Hồ sơ đăng ký thuế gồm: tờ khai đăng ký thuế mẫu 01-ĐK-TCT (ghi mã số thuế đã .-nc cấp); bản sao hợp đồng thi công xây dựng nhà xưởng (nếu hợp đồng ghi bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch sang tiếng Việt và có xác nhận chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch); bản sao giấy chứng nhận đăng ký thuế; bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.