Hỏi:

small_6192.jpg Tôi muốn giải thể chi nhánh của công ty, vậy tôi muốn hỏi Hồ sơ giải thể chi nhánh bao gồm những gì? Hỏi: Tôi muốn giải thể chi nhánh của công ty, vậy tôi muốn hỏi Hồ sơ giải thể chi nhánh bao gồm những gì? Trả lời: Hồ sơ giải thể chi nhánh bao gồm: a) Quyết định của doanh nghiệp về giải thể chi nhánh hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; b) Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội; c) Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động; d) Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh; đ) Con dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế của chi nhánh doanh nghiệp; e) Số hóa đơn giá trị gia tăng chưa sử dụng;