(Dân Việt) - Giai đoạn 2011-2015, tỉnh Đồng Nai tiếp tục xác định tiêu là 1 trong 5 loại cây trồng chủ lực của tỉnh nên đã có chủ trương hỗ trợ 100% giống và 30% phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho những hộ dân trong tỉnh đăng ký tham gia dự án trồng mới cây tiêu trong 4 năm liên tục.

Đối với các hộ thâm canh cây tiêu thì được hỗ trợ 30% phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trong 3 năm liền. Theo số liệu của cơ quan chức năng, Đồng Nai hiện có gần 8.000 ha tiêu, hầu hết đang trong thời kỳ kinh doanh. Cao Thuyên