Nhiều doanh nghiệp được UBND TP.HCM hỗ trợ cho vay 409 tỉ đồng với lãi suất 0% để dự trữ hàng bán tết với cam kết giữ giá bằng hoặc rẻ hơn thị trường 5 – 10%. Trên thực tế, giá nhiều mặt hàng được hỗ trợ bình ổn, giá vẫn tăng.