(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 50.000 liều vắc xin lở mồm long móng týp O, 50.000 liều vắc xin lở mồm long móng tam giá, 20.000 lít thuốc sát trùng Han-Iodine và 30.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid thuộc hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ 3 địa phương phòng, chống dịch bệnh.

Ảnh minh họa

Cụ thể, số thuốc nêu trên được phân bổ như sau: Tỉnh Quảng Bình được hỗ trợ 10.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid và 20.000 lít thuốc sát trùng Han-Iodine; tỉnh An Giang được hỗ trợ 10.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid; tỉnh Thừa Thiên Huế: 50.000 liều vắc xin lở mồm long móng týp O, 50.000 liều vắc xin lở mồm long móng tam giá và 10.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid.

Thủ tướng yêu cầu việc xuất cấp, quản lý, sử dụng số vắc xin, hóa chất nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.

Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện theo đúng Quyết định số 1791/QĐ-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ vắc xin tai xanh, vắc xin dịch tả lợn nhằm đẩy mạnh sản xuất chăn nuôi, bảo đảm đủ nguồn cung ứng thực phẩm và bình ổn giá thị trường.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 100.000 liều vắc xin lở mồm long móng tam giá thuộc hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ tỉnh Nghệ An phòng, chống dịch bệnh lở mồm long móng.

Hoàng Diên